Ετικέτες: flaps

ΖΩΝΑΡΙΑ ΚΟΛΑΡΑ ΦΑΣΚΕΣ

ΖΩΝΑΡΙΑ ΚΟΛΑΡΑ FLAPS 750-16 900-16 900-20 1000-20 1200-20 1300-24 1400-24 17.5-25 20.5-25    

Κατηγορία:Αεροθάλαμοι
Ετικέτες,